Arv og skifte

Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for domstolene, heri søksmål og offentlig skifte. 

Privat skifte vil være å anbefale dersom samarbeidsklimaet mellom arvingene er godt, og / eller dersom det ikke er snakk om store verdier. 

Offentlig skifte vil vanligvis være fordyrende, og gjennomført av tingretten v/ bostyrer (i tillegg til partene og eventuelt partenes advokater). I enkelte utfordrende bo kan offentlig skifte likevel være den beste løsningen.
 
Advokat Johnsen kan også bistå i forbindelse med testamenter.  
Advokat Jens Eirik Johnsen