Barnevern

Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for fylkesnemnder og domstoler gjennom en årrekke. Barnevernssaker er gjennomgående krevende og belastende for alle involverte – ikke minst for barna og foreldrene. I disse sakene er det helt avgjørende med advokatbistand på et så tidlig stadium som mulig – slik at vi kan få påvirket prosessen og utfallet. I mange barnevernssaker fordres det kompetanse innenfor andre fagfelt; som for eksempel helserett og grensene mot barnefordelingssaker.

Det offentlige dekker advokatutgiftene for nemnd og domstoler.
Advokat Jens Eirik Johnsen