Erstatnings- og forsikringssaker

Disse sakene har gjerne sitt opphav i andre tvister / saker, og i en eller annen variant jobbes det nærmest daglig med erstatning og forsikring. Ofte må domstolene ta stilling til dette med erstatning.

Advokat Johnsen har hatt flere store forsikringssaker – blant annet for Finansklagenemnda. I noen saker har utfallet blitt utbetalinger på flere millioner kroner – etter mange års kamp mot forsikringsaktøren. Gjennomgående har vi hatt gode resultater. I større forsikringssaker må du være forberedt på å kjempe i årevis – og det er en forutsetning at du står løpet ut.
 
I 2020 hadde vi en yrkesskadeerstatningssak for domstolene, og vi vant fullt ut mot forsikringsaktøren.
Advokat Jens Eirik Johnsen