Fast eiendom

Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for domstolene i mange eiendomssaker, så som ved kjøp / salg, ved reklamasjoner, ved husleie osv. Dette gjelder både i saker mellom privatpersoner, mellom næringsdrivende, mellom privatpersoner og næringsdrivende, og også der offentlige organer har vært part. 

I denne type saker løper det gjerne ulike frister (f. eks. reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister), og det kan derfor være svært viktig at du tar kontakt så raskt som mulig.
 
I 2020 hadde vi flere eiendomssaker for domstolene - både knyttet til boliger og til næringsbygg. Alle sakene vant vi fullt ut.
Advokat Jens Eirik Johnsen