Fast eiendom

Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for domstolene i mange eiendomssaker, så som ved kjøp / salg, ved reklamasjoner, ved husleie osv. Dette gjelder både i saker mellom privatpersoner, mellom næringsdrivende, mellom privatpersoner og næringsdrivende, og også der offentlige organer har vært part. 

I denne type saker løper det gjerne ulike frister (f. eks. reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister), og det kan derfor være svært viktig at du tar kontakt så raskt som mulig.
Advokat Jens Eirik Johnsen