Visjon

Hovedvisjonen er at vi sammen skal få til et godt resultat. Dette innebærer at du får et eierskap til din egen sak, og at vi jobber som et team.

Jeg skal jobbe like hardt for mine klienter - uavhengig av tittel, lommebok, kjønn, nasjonalitet, religiøs bakgrunn, legning, fortid osv.

Mine klienter skal føle at de har det bra hos meg, og at de blir tatt seriøst.

Mine klienter skal oppleve at sakene prioriteres, med god fremdrift.

For øvrig har jeg bevissthet rundt dette med universell utforming. For eksempel skal mine skilt være akseptable for svaksynte, og inngang / heis skal kunne være egnet for rullestolbrukere.

Advokat Jens Eirik Johnsen