Forbrukersaker

Advokat Johnsen har erfaring som kontorleder i Forbrukerrådet, og har prosedert en god del forbrukersaker for domstolene. Dersom du som forbruker eller privatperson har kjøpt en vare / tjeneste fra en næringsdrivende (også fast eiendom), så vil du ofte være beskyttet av forbrukerlovgivningen. Dette må undersøkes nærmere – avhengig av hvilket kjøp det er snakk om.

Eventuelle reklamasjoner o.l. bør gjennomføres skriftlig og raskt.
Advokat Jens Eirik Johnsen