Fagområder

 
 Advokat Johnsen har en alminnelig praksis, og vil kunne bistå innen de fleste rettsområder.
 
 • Arbeidsrett
 • Barnefordeling
 • Barnevern
 • Helserett
 • Skilsmisser og samlivsbrudd
 • Trygderett
 • Forvaltningsklager
 • Forbrukersaker
 • Kontrakter og anskaffelser
 • Fast eiendom
 • Arv og skifte
 • Erstatnings- og forsikringssaker
 • Strafferett
 • Foretaksrett


Advokat Jens Eirik Johnsen