Strafferett

Advokat Johnsen har hatt sedelighetssaker og voldssaker for domstolene – som forsvarer og bistandsadvokat. Trafikksaker har han også ført for retten.

Høsten 2018 var advokat Johnsen en av to forsvarere i en større straffesak for tingretten – berammet over fire uker. Tiltalen omhandlet først og fremst økonomisk kriminalitet, men også andre forhold.
Advokat Jens Eirik Johnsen