Barnevern

Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for fylkesnemnder og domstoler gjennom en årrekke. Barnevernssaker er gjennomgående krevende og belastende for alle involverte – ikke minst for barna og foreldrene. I disse sakene er det helt avgjørende med advokatbistand på et så tidlig stadium som mulig – slik at vi kan få påvirket prosessen og utfallet. I mange barnevernssaker fordres det kompetanse innenfor andre fagfelt; som for eksempel helserett og grensene mot barnefordelingssaker.

Det offentlige dekker advokatutgiftene fullt ut for nemnd og domstoler.


Den landsdekkende statistikken for 2021 var at det offentlige fikk medhold i 87 % av sakene som gjaldt omsorgsovertakelse. Dette må nødvendigvis innebære at private parter og deres advokater bare får medhold i ytterst få saker.


Statistikken i våre saker: I 2021 og 2022 hadde vi fire saker til avgjørelse. I tre av disse fikk vi medhold i fylkesnemnd. Den fjerde nemndsavgjørelsen gikk oss i mot, og vi måtte saksøke kommunen. Høsten 2022 var denne saken oppe i tingretten, og vi vant saken fullt ut. I 2023 fant vi gode løsninger på en utfordrende sak – der barnevern og foreldre samarbeidet til barnas beste.

Advokat Jens Erik Johnsen

Velkommen til meg!

Kontaktinfo

(+47) 472 53 650

jens@advjohnsen.no

Nettsiden er utviklet av Mediavest AS