Priser

Min alminnelige timepris vil være mellom 1 500 og 2 500 kroner.

 

Klienter med anstrengt økonomi vil normalt ha en timepris i det nedre skiktet. Det samme kan gjelde barnefordelingssaker og NAV-saker.

Næringsdrivendes saker, forsikringssaker, eiendomssaker og mer kompliserte saker vil kunne innebære en timepris i det øvre skiktet. Her hensyntas den konkrete forsikringsdekningen (advokatforsikring), og også at næringsdrivende i alminnelighet har skattefradrag – og fradrag for merverdiavgift krone for krone.

For oppretting av testamenter og fremtidsfullmakter beregnes honorar etter medgått tid, dog minimum 5 000 kroner.

For opprettelse av samboeravtaler beregnes honorar etter medgått tid, dog minimum 5 000 kroner.

I tillegg til alle oppgitte priser kommer 25 % merverdiavgift.

For fri rettshjelp legges den offentlige salærsatsen til grunn. Ved fri rettshjelp (fritt rettsråd eller fri sakførsel) må man påregne en betaling av egenandel.

Ved rettshjelpsforsikring (der forsikringsselskapet dekker advokatutgiftene) dekker forsikringsselskapet normalt inntil 100 000 kroner, mot en egenandel på 4 000 kroner. Dertil er det vanligvis en egenandel på 20 % av det som overstiger 4 000 kroner. Dekningen og egenandelen må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Advokatbistand utover 100 000 kroner må normalt klienten dekke selv.

Dersom man vinner frem i retten, overfor forvaltningen o.l. er hovedregelen at man får dekket advokatutgiftene av motparten (eller forvaltningen).

Advokat Jens Erik Johnsen

Velkommen til meg!

Kontaktinfo

(+47) 472 53 650

jens@advjohnsen.no

Nettsiden er utviklet av Mediavest AS