Om meg

Om meg

Advokat Jens Eirik Johnsen har sitt kontor i Folkets Hus på Hamar. Han har vært privatpraktiserende advokat siden 2009.

Han ble uteksaminert som jurist i 1996, og mottok advokatbevillingen i 2003. Han har barnerett som spesialfag.

Han har bred erfaring fra offentlige etater og privat virksomhet. Han har blant annet fartstid innen ledelse, styreverv og representasjon for arbeidstakerorganisasjoner, medlemskap i EASA-komiteen (EU) m.m.

Image

Innen advokat Johnsen startet advokatvirksomheten var han juridisk direktør i Luftfartstilsynet, noe som blant annet innebar fullt ansvar for om lag 20 jurister. Til stillingen hørte også en stedfortrederfunksjon for luftfartsdirektøren.

I om lag fem års tid var han advokat og juridisk rådgiver i et regionalt helseforetak. Der bistod han helsepersonell innenfor psykiatri og somatikk, og hadde også mengder av arbeidsrettslige saker. Dertil bistod han konsernledelsen med alt fra vedtekter til mer kompliserte problemstillinger knyttet til helseforetaksloven / aksjeloven. Han gjennomførte og kvalitetssikret betydelige anskaffelser og kontrakter – fra a til å. Derigjennom hadde han en god del saker for KOFA (klagenemnda for offentlige anskaffelser).

Advokat Johnsen har også vært mellomleder i fylkeskommunen, i forbrukerrådet og i en statlig innkrevingssentral.


Advokat Jens Erik Johnsen

Velkommen til meg!

Kontaktinfo

(+47) 472 53 650

jens@advjohnsen.no

Nettsiden er utviklet av Mediavest AS