Forvaltningsklager

Dersom myndighetene har fattet en avgjørelse som går deg i mot, så kan du nesten alltid påklage sådanne vedtak. Advokat Johnsen har erfaring både fra statlig- og kommunal sektor.

Vinner du saken, så er den klare hovedregel at det offentlige må dekke dine advokatutgifter.

Advokat Jens Erik Johnsen

Velkommen til meg!

Kontaktinfo

(+47) 472 53 650

jens@advjohnsen.no

Nettsiden er utviklet av Mediavest AS