Helserett

Advokat Johnsen har lang fartstid i spesialisthelsetjenesten, både i fylkeskommune og i helseforetak. Han har bistått og undervist helsepersonell / helseinstitusjoner. Han har som privatpraktiserende advokat bistått pasienter og pårørende – opp mot kommuner, helseforetak og helsetilsyn m.fl.

 

Advokat Jens Erik Johnsen

Velkommen til meg!

Kontaktinfo

(+47) 472 53 650

jens@advjohnsen.no

Nettsiden er utviklet av Mediavest AS