Strafferett

Advokat Johnsen har hatt sedelighetssaker og voldssaker for domstolene – som forsvarer og bistandsadvokat. Narkotikasaker, trafikksaker, forsømmelse av hjelpeplikt ved dødsfall m.m. har han også ført for retten.

Høsten 2018 var advokat Johnsen en av to forsvarere i en større straffesak for tingretten – berammet over fire uker. Tiltalen omhandlet først og fremst økonomisk kriminalitet, men også andre forhold.

Deretter har vi hatt flere saker både for tingrett og lagmannsrett – som forsvarer og bistandsadvokat.

Advokat Jens Erik Johnsen

Velkommen til meg!

Kontaktinfo

(+47) 472 53 650

jens@advjohnsen.no

Nettsiden er utviklet av Mediavest AS