Arv og skifte

Med en kombinasjon av lang erfaring, dyptgående kunnskap og en lidenskap for å sikre klientenes rettigheter, er vi klare til å veilede deg gjennom enhver juridisk utfordring du måtte stå overfor på dette feltet.

Arv og skifte er et område som ofte involverer følelser og komplekse familiedynamikker. Vår tilnærming er alltid å finne løsninger som ivaretar klientens interesser på best mulig måte, samtidig som vi søker å minimere konfliktnivået og fremme en konstruktiv dialog mellom alle parter.

Vi har solid kompetanse innen alle aspekter av arverett og skifterett. Dette inkluderer alt fra opprettelse av testamenter og arvepakter til behandling av arveoppgjør og fordeling av eiendeler. Vi kan også hjelpe deg med å navigere gjennom kompliserte juridiske spørsmål knyttet til særkullsbarn, testamentariske disposisjoner og arverettigheter.

En av de viktigste tjenestene vi tilbyr, er bistand ved skifte etter samlivsbrudd. Dette kan være en svært utfordrende og følelsesladet prosess, og det er avgjørende å ha en erfaren advokat ved din side for å sikre at dine økonomiske interesser blir ivaretatt på en rettferdig måte. Vår målsetning er alltid å oppnå enighet mellom partene uten behov for rettssak, men hvis nødvendig er vi klare til å representere deg i retten for å sikre dine rettigheter.

Vi vet at hvert tilfelle er unikt, og vi tar oss tid til å lytte til dine behov og mål før vi utformer en skreddersydd strategi som passer best for deg. Vår tilnærming er alltid å være tilgjengelige og imøtekommende, og vi jobber tett med deg gjennom hele prosessen for å sikre at du føler deg trygg og godt ivaretatt.

Det er viktig å merke seg at arv og skifte kan være en komplisert juridisk prosess som ofte involverer flere parter med motstridende interesser. Derfor er det avgjørende å ha en erfaren advokat med deg som kan veilede deg gjennom alle trinnene i prosessen og sikre at dine rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte.

Uansett om du trenger hjelp med å opprette et testament, behandle et arveoppgjør eller løse en tvist knyttet til arv eller skifte, kan du stole på Advokatfirmaet Jens Eirik Johnsen for profesjonell og pålitelig bistand. Vi er her for å hjelpe deg med å navigere gjennom alle juridiske utfordringer du måtte møte på dette feltet, og vi vil gå den ekstra milen for å sikre at du oppnår de beste resultatene mulig.

Advokat Jens Erik Johnsen

Velkommen til meg!

Kontaktinfo

(+47) 472 53 650

jens@advjohnsen.no

Nettsiden er utviklet av Mediavest AS