Barnefordeling

Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for domstolene gjennom en årrekke, og har barnerett som spesialfag fra universitetet i Oslo. Han kan bistå i forbindelse med foreldreansvar, fast bosted, samvær og barnebidrag m.m. Avgjørelser skal gjennomgående være til barnets beste.

Det beste for barnet er nesten uten unntak et godt samarbeid mellom foreldrene og enighet / forlik. Blir man ikke enig, så kan domstolene sørge for nødvendig avgjørelse.

Fasiten i barnefordelingssaker får man gjerne etter noen år. Det har i enkelte saker vist seg at dommere og sakkyndige psykologspesialister ikke har sett – og langt mindre forstått – barna og foreldrene. Man bør derfor tenke seg godt om før man reiser sak for domstolene.  

I barnefordelingssaker kan du ha krav på fri rettshjelp (altså advokat dekket), dersom du ikke overstiger de fastsatte inntekts- og formuesgrenser. Dette kan vi snakkes nærmere om.

Advokat Jens Erik Johnsen

Velkommen til meg!

Kontaktinfo

(+47) 472 53 650

jens@advjohnsen.no

Nettsiden er utviklet av Mediavest AS