Erstatnings- og forsikringssaker

Disse sakene har gjerne sitt opphav i andre tvister / saker, og i en eller annen variant jobbes det nærmest daglig med erstatning og forsikring. Ofte må domstolene ta stilling til dette med erstatning.

Advokat Johnsen har hatt flere store forsikringssaker – blant annet for Finansklagenemnda og domstolene. I noen saker har utfallet blitt utbetalinger på flere millioner kroner – etter mange års kamp mot forsikringsaktøren. Gjennomgående har vi hatt gode resultater. I større forsikringssaker må du være forberedt på å kjempe i årevis – og det er en forutsetning at du står løpet ut.

I 2020 hadde vi en omfattende yrkesskadeerstatningssak for domstolene, og vi vant fullt ut mot forsikringsaktøren. Det endelige resultatet kom våren 2022, med en utbetaling på 4,3 millioner kroner.

Advokat Jens Erik Johnsen

Velkommen til meg!

Kontaktinfo

(+47) 472 53 650

jens@advjohnsen.no

Nettsiden er utviklet av Mediavest AS