Fast eiendom

Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for domstolene i mange eiendomssaker, så som ved kjøp / salg, ved reklamasjoner, ved husleie osv. Dette gjelder både i saker mellom privatpersoner, mellom næringsdrivende, mellom privatpersoner og næringsdrivende, og også der offentlige organer har vært part.


I denne type saker løper det gjerne ulike frister (f. eks. reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister), og det kan derfor være svært viktig at du tar kontakt så raskt som mulig.

I 2020 hadde vi flere eiendomssaker for domstolene – både knyttet til boliger og til næringsbygg. Alle sakene vant vi fullt ut. Deretter har vi hatt flere saker som fikk sin avgjørelse i 2023. Den ene endte i et rettsforlik, mens den andre endte i dom med delt løsning. Sistnevnte sak var en omfattende entreprise, som også innebar tingrettens kjennelse for en del av saken og lagmannsrettens kjennelse for en annen del av saken. Begge disse kjennelsene vant vi fullt ut, og fikk dekket saksomkostningene av motparten.


Vi har ikke tapt en eiendomssak siden 2011 (og i 2011 hadde dessverre ikke klienten økonomi til å risikere ny rettsrunde).

Advokat Jens Erik Johnsen

Velkommen til meg!

Kontaktinfo

(+47) 472 53 650

jens@advjohnsen.no

Nettsiden er utviklet av Mediavest AS